MUDr. Karin Valdnerová

Detský lekár

Ambulancia poskytuje liečebno - preventívnu a poradenskú starostlivosť o pacientov od narodenia až do veku 28 rokov.

Oznam

Žiadosť o predpis liekov zasielajte mailom na adresu babycareambulancia@gmail.com

Pre predpis liekov prosím do ordinácie netelefonujte.

Do odvolania ordinujeme v čase 8:00 - 11:30hod.
Počas ordinačných hodín sme Vám k dispozícii na tel.č. 02/64774791
V pracovné dni do 17:00hod sme k dispozícii na tel.č. 0944 438 578
Taktiež sme k dispozícii prostredníctvom mailu babycareambulancia@gmail.com
Konzultácie zdravotného stavu, či starostlivosti o dieťa je potrebné riešiť prostredníctvom daných kontaktov.

Potrebu návštevy lekára je nutné vopred konzultovať telefonicky, mailom.

Do čakárne a na vyšetrenie budú prijatí iba vopred odkonzultovaní pacienti s ochranným rúškom /nie s výdychovým filtrom/ - u detí aj sprievodu jednej osoby!!! Ak nemáte originál rúško, postačuje šatka, či iné improvizované prekrytie nosa a úst.

Ambulancia funguje v krízovom režime, tzn. iba pre urgentné prípady.

Keďže situácia sa neustále mení, priebežne prosím sledujte oznamy na našej stránke, kde budeme aktualizovať prípadné zmeny.

Odbery na prítomnosť koronavírusu nerobíme.

OČR na dieťa vo veku do dovŕšenia 11 rokov pri zatvorení MŠ, ZŠ si je potrebné vybaviť bez návštevy lekára priamo v Sociálnej poisťovni.

Spolu so žiadosťou o OČR je potrebné Sociálnej poisťovni zaslať aj Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie.

Postup na jej vybavenie aj súvisiace tlačivá nájdete na web stránke Sociálnej poisťovne.
www.socpoist.sk
Ak ste boli v oblastiach výskytu Koronavírusu, prípadne ste boli v kontakte s chorým, a máte podozrenie na možné ochorenie dieťaťa daným vírusom, v žiadnom prípade nechoďte s dieťaťom do ambulancie!!!
Kontaktujte krajské operačné stredisko ZZS a UVZ na tel.č. 0917 426 075 . Bližšie informácie môžete získať na stránke www.uvzsr.sk
Našou snahou je byť Vám k dispozícii v čo najväčšej možnej miere, avšak prosíme Vás o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie všetkých obmedzení . Novými opatreniami chránime aj Vás a Vaše deti.
Prosíme o trpezlivosť pri telefonovaní do ordinácie a aj pri jej návšteve.
Prosíme o rešpektovanie ordinačných hodín. Posledný pacient bude prijatý na vyšetrenie 15 minút pred koncom ordinačných hodín.
Čas určený pre zdravých pacientov, tzn. poradne, je výlučne pre VOPRED POZVANÝCH pacientov. V tomto čase NEVYBAVUJEME inú agendu - ani potvrdenia, recepty, nepozvaných "zdravých pacientov", konzultácie...!!!

Ordinačné hodiny

CHORÍ PACIENTI POZVANÍ ZDRAVÍ PACIENTI
                                                                          
Po 13:00-18:00 ..................
Ut 07:30-11:30 12:00-14:00
St 07:30-11:30 12:00-15:00
Št 10:00-14:00 08:00-10:00
Pi 08:00-12:30 ..................

Ambulantné hodiny

Ambulantné hodiny sú rozdelené na dobu vyhradenú pre starostlivosť o chorých pacientov a na hodiny, kedy sa poskytuje len preventívna a poradenská starostlivosť pre zdravých pacientov.

  • 01
  • 02
  • 03

Chorí pacienti

Prosím o dodržiavanie ordinačných hodín a príchod na vyšetrenie najneskôr 30 minút pred koncom ordinačných hodín. Posledný pacient je vyšetrený 15 minút pred koncom ordinačných hodín.

Preventívne prehliadky a poradne

Pre chod ambulancie je nevyhnutné, aby sa dodržiaval čas určený na vyšetrenia chorých, nakoľko plánované preventívne prehliadky a poradne sú v časovej nadväznosti po prestávke určenej na dezinfekciu pracoviska. Poradne a preventívne prehliadky sú bez výnimky na pozvanie, po predchádzajúcom dohovore. Prosím Vás o dochvíľnosť príchodu na vyšetrenie, nakoľko aj malé meškania sa pri toľkých nadväzujúcich vyšetreniach môžu nahromadiť do desiatok minút.

Poloha

Ambulancia sa nachádza v Devínskej Novej Vsi na Eisnerovej ulici. Má zabezpečený bezbariérový prístup a v jej bezprostrednom okolí nie je problém s parkovaním. V blízkosti ambulancie sa nachádza niekoľko lekární.

O nás

MUDr. Karin Valdnerová je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Má atestáciu z pediatrie, nadstavbovú atestáciu z neonatológie (zameraná na novorodenecký vek), certifikát z dorastového lekárstva, certifikát zo správnej klinickej praxe ako aj certifikát z homeopatie, akupunktúry a tradičnej čínskej medicíny.

Po skončení štúdia 3 roky pracovala na novorodeneckom oddelení Fakultnej nemocnice. Neskôr začala pracovať na I. Detskej klinike Detskej fakultnej nemocnice, kde pôsobila nasledujúcich 14 rokov. V súčasnosti od roku 2001 pracuje ako súkromný všeobecný lekár pre deti a dorast. Spolupracuje s časopisom Zdravie. Okrem iného sa zapája aj do medzinárodných vedecko - výskumných projektov a participuje na výučbe medikov a lekárov pred atestáciou.